FIVMPAMA Vakinankaratra: tosika ara-kevitra sy teknika ho an’ireo mpandraharaha vao misondrotra

Manan-kevitra ny tanora, ary mila tosika sy torolalana avy amin’ireo manana traikefa amin’ny fandraharahana mba hivelarany. Sary: ©Zoll Rabe

Betsaka ny tanora no manan-kevitra hanangana orinasa, saingy mbola vitsy no tena mahatanteraka izany. Nikarakara hetsika ho fanomezana sehatra ireo fandraharahana vao miforona arak’izany ny Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy, FIVMPAMA, sampana Vakinankaratra

Manomboka mahasarika ny tanora eto Vakinankaratra ny fidirana amin’ny fandraharahana. Tsy mbola manana fahasahiana miseho sy miroso tanteraka anefa ny ankamaroan’izy ireo. Izany indrindra no nahatonga ny FIVMPAMA Vakinankaratra nikarakara ny “Journée Startup” tamin’ny sabotsy 3 jolay lasa teo tao amin’ny Le Rêve Antsirabe, hanomezana sehatra ireo fandraharahana vao niforona sy mitondra tolotra vaovao eo amin’ny tsena.

Tanora mpandraharaha sy orinasa vao misandratra manodidina ny 20 no nandray anjara tamin’izany. Fanamby hoy i Ny Aina Rakotonirina, filohan’ny Fivmpama  Vakinankaratra, ny hanampy ireo mpandraharaha zandriny araka hevitra, teknika, amin’ny fampihaonana amin’ny mpiara-miombon’antoka ara-bola, ary ny fampivondronana azy ireo anaty fikambanana. Ny Fivmpama izay iray amin’ireo fikambanana mpandraharaha lehibe indrindra eto Madagasikara noho ny fananany mpikambana mahatratra 5.000 ankehitriny. Izany vondrona izany dia mety hahitan’ireto mpandraharaha zandriny ireto  lalam-barotra ihany koa.

Manomboka ny asa, mivoatra

Nampiseho ny vokatra efa amidy eny amin’ny tsena ny mpandraharaha tanora Larissa Michèle Harilalaina (ankavia). Sary: ©Zoll Rabe

Anisan’ireo tanora mpandraharaha nampahafantatra ny orinasany sy ny famokarany tamin’ity hetsika ity i Larissa Michèle Harilalaina, izay vao nanokatra ny orinasany 7 volana monja izay. Efa niasa tamina orinasa maro izy taloha no nanapa-kevitra hanangana ny orinasany ka nanatanteraka ny tetikasa nanaovany fikarohana teny amin’ny sekoly politeknika, dia ny fanamboarana savony izany. Efa hita amin’ireo tsena sasantsasany eto Antsirabe ny vokatry ny orinasany amin’izao fotoana izao. Sarotra hoy izy ny fanombohana saingy tsy voatery hiandry hoenti-manana ampy vao miroso fa izay fitaovana kely teo am-pelantanany no nentiny nanomboka namokatra.

Maodely ho an’ireo tanora maro tonga nanatrika ny hetsika ireto mpandraharaha vao misandratra ireto hoy Razafiarison Andrianavalomanana, filoha nasionalin’ny Fivmpama. Manana fifanaraham-piaraha-miasa amina oniversite sy sekoly ambony miisa 5 ity fivondronan’ny mpandraharaha ity amin’izao fotoana izao, izaran’izy ireo ny traikefa mahakasika ny fandraharahana sy itaizana ny tanora hanana toe-tsaina mandraharaha izany.

Zoll Rabe

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *